Všetci guláš-majstri, zbystrite pozornosť!

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA

Petržalský festival 2019 vyzýva všetkých GULÁŠ-MAJSTROV, ktorí chcú využiť svoje kulinárske umenie, aby sa prihlásili na 1. ročník súťaže vo varení festivalového guláša o zlatú festivalovú varešku + finančnú výhru 

Súťaž sa uskutoční 7. a 8. septembra 2019 (obidva dni) od 14:00 hod. do 18:30 hod. v mieste konania PF 2019 v areáli Dostihovej dráhy v Petržalke.

Ukončenie súťaže bude 7. a 8. cca o 18:30 hod.

Registrácia prebieha elektronicky – zaslaním emailu na info@petrzalskyfestival.sk

Je nutné uviesť: 

  • NÁZOV TÍMU
  • MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO TÍMU
  • MENO A PRIEZVISKO ZÁSTUPCU VEDÚCEHO TÍMU
  • TEL.ČÍSLO
  • MAIL.KONTAKT

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

– počet účastníkov v tíme: minimálne 2 – maximálne 5 osôb

– družstvá sa musia prezentovať v čase od 13:00 do 14:00 u usporiadateľa súťaže

– každý tím musí mať vlastný kotlík s minimálnym objemom 10 litrov

– každý tím uvarí FESTIVALOVÝ GULÁŠ počas trvania súťaže z vlastných surovín.
Mäso bez obmedzenia množstva a druhu, musí byť pokrájané vopred (nesmie sa krájať na mieste)

– každý tím si musí priniesť podložku pod oheň (oheň nesmie horieť, byť položený priamo na zemi)

– pripravovať suroviny na varenie (krájanie zeleniny, založenie ohňa a pod.) je povolené až po oficiálnom vyhlásení súťaže ORGANIZÁTOROM cca o 14:00.

– do tejto doby si každý tím môže pripraviť stanovište (v žiadnom prípade nezakladať oheň)

– za každý FESTIVALOVÝ GULÁŠ 1 porcia/min.0,4 litra zaplatí zákazník jedným žetónom, ktorý si kúpi v pokladni, priamo na mieste súťaže, (predaj žetónov zabezpečuje organizátor)

– za každý žetón budú súťažiacemu tímu po ukončení súťaže preplatené 3,-€

TÍMY SI MUSIA ZAOBSTARAŤ/ZABEZPEČIA:

– kotliny s minimálnym objemom 10 litrov (povinnosť zabezpečiť minimálne 20 porcií guláša, 1 porcia guláša minimálne 0,4 litra) 

– nehorľavú podložku pod oheň (oheň nesmie horieť, byť položený priamo na zemi)

– kuchynské náčinie (varecha, naberačka, doska na krájanie, nože, utierky…)

– hygienické rukavice (nutné používať pri príprave)

– slnečník proti slnku alebo dažďu (vo vlastnom záujme/nie je podmienkou)

– dodací list, dôkaz o pôvode mäsa s dátumom predaja

– všetky suroviny na varenie FESTIVALOVÉHO GULÁŠA

– drevo na oheň v dostatočnom množstve

– nádobu s pitnou vodou / na pitnú vodu

– po ukončení súťaže všetko kuchynské náčinie, ostré predmety, hlavne nože odniesť na bezpečné miesto mimo areálu festivalu

– udržiavať čistotu a poriadok počas celej súťaže, takisto po ukončení súťaže všetko po sebe upratať a miesto zanechať v takom stave v akom si ho prebrali na začiatku súťaže

USPORIADATEĽ ZABEZPEČÍ:

– 2ks jednodňové voľné vstupy pre účastníkov varenia FESTIVALOVÉHO GULÁŠA (voľné vstupy si po predložení OP vyzdvihne vedúci tímu v pokladni festivalu) 

– lístkový predaj (viď podmienky)

– kompostovateľný jednorazový riad (misky, lyžice, servítky) v dostatočnom množstve

– domáci chlieb 3 kg/1 ks

– 1 ks pivný set

– pitnú vodu

ODBORNÁ POROTA:

– porota hodnotí celkový vzhľad, vôňu, chuť, kvalitu a konzistenciu festivalového guláša

– v čase ukončenia súťaže odovzdá šéfkuchár každého tímu misku so súťažnou vzorkou guláša usporiadateľovi, ktorý ju následne anonymne odovzdá porote na posúdenie

– organizátor zaručí anonymitu pri posudzovaní vzoriek jednotlivých gulášov

– po vyhodnotení vzoriek vyhlási porota VÍŤAZNÝ TÍM súťaže a odovzdá mu ocenenie

POZOR – DÔLEŽITÉ !!!

– počet súťažiacich tímov je obmedzený

– porota bude hodnotiť ESTETIKU CELÉHO TÍMU, PROSTREDIE, ČISTOTU A HYGIENU pri samotnom varení guláša – toto hodnotenie veľmi zaváži k celkovému hodnoteniu zo strany porotcov

– od všetkých súťažiacich bude organizátor vyžadovať súťaženie v zmysle FAIR PLAY

– víťazný tím sa stane držiteľom ZLATEJ FESTIVALOVEJ VAREŠKY a FINANČNEJ ODMENY VO VÝŠKE 100€

 

Organizátor sa na všetkých súťažiacich veľmi teší.

*Zlatá festivalová vareška nie je z pravého zlata